Verkoopbegeleiding

U wilt samen met ons aan de slag om uw woning te verkopen?

Nadat we samen de vraagprijs en het marketingverkoopplan hebben besproken, leggen we alle afspraken schriftelijk vast.

Deze opdracht tot dienstverlening bevat bij ons geen kleine lettertjes. Veel tekst hebben wij voor onze heldere en eerlijke afspraken niet nodig.

Na het invullen van de vragenlijst voor de verkoop verzamelen we alle relevante informatie over uw woning. Hiervoor doen wij onderzoek in onder andere het kadaster en stukken zoals de akte van levering. Zodra we alle informatie compleet hebben stellen wij de verkoopbrochure en presentatie van uw woning samen.

Uiteraard leggen wij de brochure eerst in concept ter goedkeuring aan u voor. Na uw goedkeuring van de definitieve versie starten we de verkoopcampagne.

 

We plaatsen ons opvallende ” Te Koop-bord ”  bij uw woning  en kijken in ons eigen zoekersbestand  naar een mogelijke koper. Vervolgens presenteren wij uw woning op internet op Funda, de website van de makelaarsvereniging en via sociale netwerken als Facebook, Linkedin en Twitter.

Zodra een geïnteresseerde uw woning wil bezichtigen maken wij daarvoor met u een afspraak.  Indien gewenst maken we ook afspraken in de avonduren of op zaterdag.

Na iedere bezichtiging nemen wij direct contact met u op om verslag uit te brengen. Ook zodra de kijkers bij ons op de bezichtiging terugkomen, bellen wij hun reactie direct aan u door. Vanzelfsprekend houden wij u ook regelmatig telefonisch van het verkoopproces op de hoogte. En natuurlijk kunt u ons ook altijd zelf bellen als u vragen en/of opmerkingen  heeft.  Gewoon even bijpraten kan natuurlijk ook altijd.

Zodra de juiste koper voor uw huis gevonden is, voeren wij in nauw overleg met u de onderhandelingen. Bij overeenstemming zorgen wij ervoor dat alle afspraken goed worden opgenomen in de koopovereenkomst en dat deze zo snel mogelijk door u en de koper worden getekend. We zien erop toe dat de koper alles in het werk stelt om de benodigde hypotheek zo snel mogelijk rond te krijgen en de waarborgsom stort. Wij controleren alle notariële contracten en afrekeningen en begeleiden u bij de notaris.

Kortom, wij begeleiden de hele verkoop van uw woning tot na de eigendomsoverdracht. Onze taak zit er immers pas op nadat de eigendomsoverdracht van uw woning tot tevredenheid van alle partijen is afgewikkeld. En uiteraard kunt u, net als de koper, ook na de eigendomsoverdracht nog op ons rekenen.